INDEX ZDRAVSTVENIH USLUGA 

 

KLINIKE

Klinika za interne bolesti

 

Klinika za hirurgiju

Odjeljenje za grudnu hirurgijuOdjeljenje za opštu abdominalnu hirurgijuOdjeljenje za urologiju

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti

 

Klinika za ortopediju i traumatologiju

 

Klinika za neurohirurgiju

 

Klinika za bolesti uha, grla i nosa

 

Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju

Odjeljenje za plastičnu hirurgiju; Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju

 

Klinika za očne bolesti

Odjeljenje za liječenje upalnih i degenerativnih oboljenja;Odjeljenje za operativno liječenjeOčna poliklinika

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

 

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju

 

Klinika za dječije bolesti

Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu; Odjeljenje za neonatologijuOdjeljenje za neurologiju; Odjeljenje za gastroenterologiju;Odjeljenje za reumatologiju, alergologiju i imunologiju; Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju; Odjeljenje za nefrologiju;Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetikuOdjeljenje za dječiju hirurgiju; Odjeljenje za hematologiju i onkologiju;Pedijatrijska poliklinika

 

Klinika za zarazne bolesti

Klinika za zarazne bolesti

Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju

Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju

Klinika za plućne bolesti

Klinika za plućne bolesti 

Klinika za kožne bolesti

Klinika za kožne bolesti 

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za onkologiju i radioterapiju

Odjeljenje za radioterapijuOdjeljenje za onkologiju

Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu

Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu

Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze 

Odjeljenje za hematologiju 

POLIKLINIKE

Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku

Zavod za patologiju;Zavod za mikrobiologijuZavod za biohemiju

Poliklinika za transfuziologiju

Odjeljenje za imunohematologiju,hemostazu i trombozu; Odjeljenje za proizvodnju komponenata krviOdjeljenje za kolekciju krvi i komponenata krvi

Centar za palijativnu njegu