• Vodeća zdravstvena institucija u BiH
  • Vodeća zdravstvena institucija u BiH
  • Vodeća zdravstvena institucija u BiH

Transplantirani organi kod 5 pacijenata

posted in: Sample Data-Articles | 0

Tokom noći sa 25. na 26. februar 2015. godine ljekari iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izvršili su eksplantaciju organa donora iz Tuzle. Implantacija organa je urađena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Kliničkom bolničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Multidisciplinarni timovi …

Prijem za studente Medicinskog fakulteta

posted in: Sample Data-Articles | 0

Studenti ljetnog semestra posljednje, šeste godine studija medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli nakon završetka i ovjere zimskog, tj XI semetra, započenju sa obavljanjem kliničkog staža, koji je podudaran sa planom i programom pripravničkog staža doktora medicine, propisanom od strane …

Transplantacije u UKC Tuzla

posted in: Sample Data-Articles | 0

Univerzitetski klinički centa Tuzla je zvanično verificirana ustanova od Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, za tipizaciju, eksplantaciju i transplantaciju tkiva i organa. To je postignuto zahvaljujući dobro educiranim timovima, dobroj organizaciji i materijalno tehničkoj opremljenosti, što su to uslovi …

1 130 131 132 133 134 135 136 140