Održan trening kurs za inžinjere medicinske radiologije

posted in: Sample Data-Articles | 0

U organizaciji Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC Tuzla, a uz saradnju sa Komorom inžinjera medicinske radiologije FBiH, tokom vikenda održan je trening kurs za inžinjere medicinske radiologije. Tema kursa je bila “Pozicioniranje i imobilizacija glave i vrata – kontrola kvaliteta”. Cilj kursa bio je ukazati na značaj kontrole kvaliteta uz adekvatnu dijagnostičku informaciju i minimalnu izloženost pacijenta zračenju.Pojam osiguranja kvaliteta u dijagnostičkoj radiologiji i nuklearnoj medicini odnosi se na mjere i aktivnosti, koje su potrebne da bi se ispunili ciljevi kvaliteta u dijagnostičkoj radiologiji.

 

Prema riječima Muhameda Topčagića, odgovornog inžinjera Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla kontrola kvaliteta je jako bitna kako za pacijente, tako i za osoblje, ali i za cjelokupno stanovništvo. On je istakao da Univerzitetski klinički centar Tuzla ima jedan od najkvalitenijih, od ukupno pet radijacijskih onkoloških centara u BiH.

“Parametri za kontrolu kvaliteta postavljeni su na svjetskom nivou i kao takvi se primjenjuju i u UKC Tuzla. Doza zračenja nikada ne smije biti veća od tačno određene. Naš najveći prioritet je sigurnost i zaštita okoline, uposlenika i pacijenta“, rekao je načelnik Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC Tuzla, dr. Adnan Delibegović, mr.med.sc.

Kurs se održao u sklopu programa “Best Practice in Radiation Oncology – Train the Trainers” Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Evropskog udruženja za radijacijsku onkologiju (ESTRO). Predavači su bili iz IAEA/ESTRO, radioterapijskih centara Bosne i Hercegovine i regije.