Edukacije: Manuelna limfna drenaža po dr. Vodder-u

Edukacije: Manuelna limfna drenaža po dr. Vodder-u

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla i Udruženja za fizioterapiju FBiH, a pod nadzorom Sektora za naučno-istraživački rad, od 07. do 11. septembra u JZU UKC Tuzla održava se edukacija pod nazivom “Manuelna limfna drenaža po dr. Vodderu – Terapija I”.
Edukator je Silva Uršič fizioterapeut, voditeljica tečaja i licencirani instruktor MLD (Manual Lymph Drainage) po dr. Vodderu kod dr. Vodder Academy International, Austrija.

Višestruka primjena
“Manuelna limfna drenaža po dr. Vodderu je tehnika koja sa jako blagim pritiskom i specifičnim pokretima ruku utiče na resorpciju tekućine i otpadnih tvari iz tkiva. U medicini je uglavnom poznata kao tehnika za odstranjivanje velikih edema koji nastaju kod različitih patologija, a najčešće kod kancera. Kada su odstranjeni veliki limfni čvorovi ili kada su oštećene velike limfne žile dolazi do blokade određenog područja i tekućina zastaje u tkivu. Pojavi se otok – edem. Edem koji je nastao zbog oštećenja limfnog sistema naziva se limfedem. Limfedem je hronično, progresivno stanje, koje, ako nije u pravo vrijeme i pravilno liječeno, polako progresira. U svijetu, kao zlatni standard liječenja limfedema postoji CDT (kombinirana dekongestivna terapija), koja se sastoji od četiri elementa: manuelne limfne drenaže, kompresije (kompresijski zavoji ili kompresijska odjeća), dekongestivnih vježbi i njege kože koju izvode specijalno educirani fizioterapeuti – limfterapeuti. Pored liječenja limfedema manuelna limfna drenaža primjenjuje se i u posttraumatskoj rehabilitaciji, poslije ortopedskih operacija, respiratornoj terapiji i može se primjenjivati u različitim područjima”, istakla je Silva Uršič voditeljica edukacije i suradnica Wittlinger klinike za limfedem iz austrijskog Tirola.

Zbog porasta broja pacijenata sa limfedemom različite etiologije, a koji se za pomoć i terapiju obraćaju na Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju poduzete su aktivnosti da se tim pacijentima pruže usluge od strane certificiranih uposlenika-fizioterapeuta, zbog čega i jeste organizovan tečaj po dr. Vodderu.

Aplikacija limfne drenaže
Tečaj je planiran u tri dijela. Prvi dio tečaja obavljen je 2019. godine, a tada je iz UKC-a Tuzla učestvovalo šest naših uposlenika. To je ujedno bio i osnovni dio programa u kojem se radila limfna drenaža na zdravom čovjeku. Drugi dio tečaja trebao se održati prošle godine, ali je zbog pandemije COVID-19 virusa bio odgođen, a sada se rade napredni programi drugog dijela edukacije.
“U ovom stepenu primjenjujemo aplikaciju limfne drenaže u terapeutske svrhe u fizioterapiji poslije ortopedskih operativnih zahvata, multiplih trauma ili sličnih situacija. Posebno me dojmilo što je ova grupa polaznika tečaja izuzetno zainteresovana i željna rada i usvajanja novih znanja” napominje edukatorica Uršić.
Treći, posljednji dio edukacije iz ovog tečaja trebao bi se održati naredne godine, a akcenat edukacije u finalnom tečaju biće na limfedemima, što je najviši stepen edukacije manuelne limfne drenaže, nakon čega će polaznici steći certifikat MLD-a po dr. Vodderu.
Edukacija se bazira na teorijskom i praktičnom znanju, a ocjenu kvalitete educiranosti iz ove oblasti polaznici će imati u subotu 11.09.2021. Za sticanje certifikata MLD po Vodderu neophodno je odslušati i treći dio edukacije, nakon čega će polaznici imati finalnu provjeru znanja.
Po okončanju edukacije polaznici će dobiti međunarodnu licencu i kompetetni su za rad bilo gdje u svijetu. Metoda se primjenjuje širom svijeta, a najviše u Njemačkoj i Austriji. Ova edukacija za svako radno mjesto u pomenute dvije države je obavezan preduslov, što samo po sebi kazuje o potrebi educiranja zdravstvenog kadra i u ovoj grani medicine.
Tehnika, koju je razvio danski praktik Emil Vodder i njegov rad sa velikom brigom za originalnost nastavili su njegovi studenti i suradnici Gunter in Hildegard Wittlinger. Klinika Wittlinger danas je jedna od najpoznatijih klinika za limfedem kako u Europi tako i u svijetu.
Drugi dio tečaja odslušali su uposlenici UKC-a koji su odradili prvi dio tečaja, a pored naših uposlenika edukaciju su pratili i uposlenici zdravstvenih ustanova iz Banja Luke, Mostara, Gradačca i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.