Najavljen početak radova na implementaciji energetske efikasnosti u UKC Tuzla

Najavljen početak radova na implementaciji energetske efikasnosti u UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u radnoj posjeti su boravili predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i konsultantske kompanije Enova d.o.o. Sarajevo, kao i predstavnik izvođača radova Promark d.o.o. Mostar. Predstavnike je primio pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC Tuzla, doc. dr. Bahrudin Hadžiefendić sa saradnicima.
Povod posjete bio je implementacija mjera energetske efikasnosti za period 2020 – 2024. godina.
Univerzitetski klinički centar Tuzla predhodno je aplicirao na projekt “Energetska efikasnost u BiH”, te su na Listu objekata od značaja za Federaciju BiH uvrštena dva objekta iz ove ustanove. Objekti predviđeni za implementaciju u JZU UKC Tuzla su Klinika za plućne bolesti i Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.
Prema riječima pomoćnika direktora za medicinske poslove, doc. dr. Hadžiefendića riječ je o dva objekta koja imaju izuzetan značaj u ovom periodu epidemilološke krize izazvane koronavirusom, jer u objektu Klinike za plućne bolesti smješten je i Respiratorni centar u kojem leže pacijenti sa najtežom kliničkom slikom, a u objektu Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku vrše se analize velikog broja laboratorijskih pretraga. Pored opštih ušteda u finansijskom smislu, prema njegovim riječima, benefit se ogleda i u povećanju komfora prilikom rekonstrukcije tih objekata, ali i smanjenja emisija CO2.
Tokom sastanka predstavljena je dinamika aktivnosti kojom je planirano izvođenje radova u tekućoj godini. Prema predstavljenom projektu na objektima su planirane mjere poboljšanja toplinskih svojstava vanjske ovojnice-vanjskog zida sa dodatnim slojem termoizolacijske fasade debljine 10 cm, poboljšanje toplinskih svojstava stropa prema tavanu u oba objekta postavljanjem termoizolacijskog sloja mineralne vune debljine 15 cm, zamjena postojeće i montaža nove opreme sistema grijanja, odnosno predviđena je ugradnja podstanica za regulaciju potrošnje toplinske energije, te postavljanje termoregulacijskih ventila na svim tijelima za grijanje. Također, planirano je poboljšanje sistema električne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela LED novim rasvjetnim tijelima i uvođenje energetskog menadžmenta na objektima.
Ugovorena vrijednost radova iznosi 650 000 KM.
Početak radova na objektima planiran je tokom mjeseca septembra, a rok za završetak radova izvođačima je 120 radnih dana.