Stručna posjeta Klinici za neurologiju

Stručna posjeta Klinici za neurologiju

posted in: Vijesti | 0

U stručnoj posjeti Klinici za neurologiju UKC Tuzla boravio je prof. dr. Branko Malojčić, šef Odjeljenja za dnevnu bolnicu sa centrom za tranzitorni ishemijski atak Kliničko bolničkog centra Rebro iz Zagreba.

Cilj posjete je razmjena iskustava u organizaciji rada dnevne bolnice, naučno istraživačka saradnja, kao i modaliteti rada na transkranijalnom dopleru.

Prof. dr. Branko Malojčić je uvaženi stručnjak, sa dugogodišnjim iskustvom, u oblasti neurologije i predsjednik Evropskog neurološkog udruženja.
“Dnevna bolnica je modalitet koji je u interesu kako zdravstvenog sistema tako i pacijenata. Na ovaj način ostvarujemo velike uštede u liječenju pacijenata, a pacijenti imaju veći komfor, jer nakon određenih pretraga odlaze kući na kućno liječenje“, rekao je prof. Malojčić.
Također, prof. dr. Malojčić tokom posjete održao je i praktičnu edukaciju na novom dijagnostičkom uređaju, transkranijalnom dopleru, koji osim svog standardnog mjesta u obradi bolesnika sa moždanim udarom ima i druge brojne mogućnosti. „Transkranijalni dopler je veoma važan u neurološkim jedinicama intenzivnog liječenja, u pripremi i praćenju bolesnika tokom hirurških postupaka, kao i za dijagnostiku moždane smrti“, istakao je prof. dr. Branko Malojčić.

Prof. dr. Zikrija Dostović, načelnik Klinike za neurologiju UKC Tuzla izrazio je zadovoljstvo povodom posjete hrvatskog stručnjaka Klinici za neurologiju, te istakao da su ovakvi stručni susreti dobra prilika za razmjenu znanja i iskustva.