Na konferenciji za novinare prezentovana nova medicinska oprema

Na konferenciji za novinare prezentovana nova medicinska oprema

posted in: Vijesti | 0

U cilju poboljšanja uslova rada i pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge Univerzitetski klinički centar Tuzla je u kontinuiranom procesu nabavljanja nove i zanavljanju dotrajale medicinske opreme.
U toku sedmice izvršena je isporuka urološkog aparata ShockPulse SE Litotriptor koji se koristi za razbijanje, odnosno usitnjavanje mokraćnih kamenaca šok-valovima. Također, u isto vrijeme isporučeni su i ginekološki i porođajni stolovi najnovije generacije.
Tim povodom danas je održana konferencija za novinare na kojoj su učesnici iste govorili o značaju osavremenjavanja medicinske opreme i procesa rada, kao i edukacije stručnog kadra.
Kako je istakao direktor UKC Tuzla, prim. doc. dr. Alen Kamerić, menadžment ove ustanove ima za cilj osigurati adekvatne uslove za rad, ali i pacijentima obezbjediti što konforniji boravak u bolnici.
“Želim reći da sam  ponosan na činjenicu da je Univerzitetski klinički centar Tuzla ustanova sa jasnom vizijom svog razvoja i misijom za uvođenjem savremenih pristupa u liječenju i zbrinjavanju svojih pacijanata. Mi smo prošle godine napravili plan i postavili 11 strateških ciljeva, a neki od njih su da ćemo se zalagati za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga, proširiti dijapazon usluga za druge kantone u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te uvesti nove dijagnostičko-terapijske i operativne procedure i kontinuirano raditi na edukaciji kadra i zanavljanju medicinske opreme. U proteklom periodu svjedočili ste realizaciji pojedinih projekata, a danas vas želimo upoznati da je Univerzitetski klinički centar Tuzla iz vlastitih sredstava obezbjedio i pomenutu opremu. Ginekološke i porođajne stolove smo zanovili prvi put nakon 40 godina, a riješili smo i problem litotripsije na Klinici za urologiju”, istako je direktor Kamerić.
Da savremenu medicinsku opremu mora pratitit edukovan medicinski kadar, rekao je prof. dr. Šefik Hasukić. On je u svom obraćanju istakao da je aktuelni menadžment u proteklom periodu uspio obnoviti tri procedure koje su bile zaustavljene zbog nedostatka opreme i nedostatka educiranog kadra, te da će i u narednom periodu raditi na povećanju medicinskih usluga koje ova ustanova pruža.
Načelnik Klinike za urologiju, dr. med. sc. Samed Jagodić je govorio o tretmanu litotripsije udarnim valovima i benefitu koji će ustanova i pacijenti imati nabavkom aparata ShockPulse SE Litotriptor.
“Radi se o najnovijoj generaciji aparata lipotriptora koji pored UZ energije ima i elektrohidrauličnu energiju. Sa ovim aparatom ćemo raditi kamence u mokraćovodu i u bubregu. Pored ovog aparata dobili smo i rigidni dvokanalni uretrorinoskop sa kojim  ćemo lakše pristupati kamencima u mokraćovodu”, rekao je dr. Jagodić.

Šef operativnog odjela Klinike za ginekologiju i akušerstvo, prim. dr. Amer Mandžić u svom obraćanju novinarima je rekao da je porodilište obnavljano i rekonstruisano u nekoliko navrata u posljednjih nekoliko godina, ali da je posljednja rekonstrukcija rađena s ciljem približavanja evropskim standardima, te da su pokušali vizualno utopliti prostor u kojem borave porodilje i trudnice, ali i da pomenutu rekonstrukciju prati i nabavka savremene medicinske opreme. Klinika za ginekologiju i akušerstvo pored nabavke novih ginekoloških i porođajnih stolova nabavila je novi 4D ultrazvučni aparat, kao i pet CTG aparata za procjenu fetalnog stanja u toku porođaja.
Kako je istakao dr. Mandžić, naredni korak je da se porodiljama omogući boravak u zasebnim jedinicama kako bi im pružili ugodniji boravak u porodilištu.