Predstavnici ZZOR FBiH u radnoj posjeti UKC Tuzla

Predstavnici ZZOR FBiH u radnoj posjeti UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U zvaničnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravili su predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Delegaciju koju je predvodila direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, doc. dr. sc. Vlatka Martinović, primio je direktor UKC Tuzla prim. doc. dr. Alen Kamerić sa saradnicima.
Tokom sastanka razgovaralo se o servisiranju postojeće i nabavci nove medicinske opreme, ali i o usaglašavanju oko utroška finansijskih sredstava korištenih za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba na teritoriju Federacije BiH i Distrikta Brčko.
Posebna pažnja posvećena je radu sistema za radioterapiju i adekvatno zbrinjavanje pacijenata koji su na listi čekanja zbog problema u radu softvera za planiranje radioterapije.
Direktor UKC Tuzla, prim. doc. dr. Kamerić istakao je da se do kraja naredne sedmice očekuje popravak na radnoj stanici za planiranje radioterapije, ali da je ustanova spremna obezbijediti prevoz pacijenata, koji bi do momenta redovnog uspostavljanja procesa rada u našoj ustanovi, na radioterapiju išli u zdravstvene ustanove u Sarajevu, Mostaru i Zenici. UKC Tuzla pripremio je i plan prioriteta pacijenata sa terminima za komisije u pomenutim bolničkim centrima u koje bi pacijenti po potrebi trebali ići.
Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, doc. dr. Martinović rekla je da je Zavod u razgovorima i sa UKC Republike Srpske, tako da bi po potrebi pomenuti pacijenti mogli zbog planiranja radioterapije ići i u Banja Luku.
Na sastanku se razgovaralo i o poduzimanju inicijativa za proširenje zdravstvenih usluga, ali i unapređenju postojećih propisa iz oblasti zdravstva, podizanju razine kvalitete zdravstvene zaštite i povećanju zadovoljstva osiguranika.
Sastanku su pored direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, doc. dr. Vlatke Martinović prisustvovali i rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo Marija Marković i ekonomista Zaliha Čengić.
Ispred Univerzitetskog kliničkog centra prisutni su bili pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove Sabina Tanović, načelnica Sektora za pravne poslove i ljudske resurse Azra Nurkanović, načelnica bolničke apoteke Katica Mišić i šef Službe za nabavu Sadeta Jagodić.