Saopštenje za javnost

posted in: Vijesti | 0

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 15. i 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, direktor ove ustanove donio je Odluku kojom se vrši dopuna Odluke broj: 02-81-6/22 od 18. marta 2022. godine. Prema navedenoj Odluci nalaz brzog antigenskog testa pacijenata planiranih za operativni zahvat koji su na programu ponedjeljkom ne treba biti stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka.

Brisevi za antigenski test se uzimaju u matičnim domovima zdravlja, a JZU UKC Tuzla u obavezi je prihvatiti i nalaz antigenskog testa izdatog od strane laboratorija verificiranih za testiranje na Sars-Cov-2.