Prestižni časopis objavio stručni rad ljekara UKC Tuzla

Prestižni časopis objavio stručni rad ljekara UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

U septembarskom izdanju 2022. godine, Vol 106, izdanje 9, časopisa “Transplantation” publiciran je stručni rad grupe autora prof. dr. Zijaha Rifatbegovića, prof. dr. Senaida Trnačevića i dr. Edina Begić, pod nazivom “Organ Transplantation in Bosnia and Herzegovina”.

Službeni časopis Udruženja za transplantacije i Međunarodnog udruženja za transplantaciju jetre pod nazivom “Transplantation” izlazi svaki mjesec iz štampe, te je citiran sa više od 25 000 citata godišnje i veoma je utjecajan časopis u ovoj medicinskoj oblasti.

Uredništvo časopisa sačinjava grupa međunarodnih istraživačkih i kliničkih lidera na polju transplantacione medicine, a sam časopis objavljuje orginalne istraživačke članke iz kliničke nauke.