Vlada osigurala više od 20 miliona KM za unaprjeđenje zdravstvene zaštite građana

Vlada osigurala više od 20 miliona KM za unaprjeđenje zdravstvene zaštite građana

posted in: Vijesti | 0

Nakon 23. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla održana je konferenciji za medije. Na konferenciji su pored direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Denijala Tulumovića prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona, Irfan Halilagić, ministrica zdravlja TK, Dajana Čolić, predsjednik Upravnog odbora UKC Tuzla, Emir Softić i pomoćnik direktora za medicinske poslove, doc. dr. Igor Hudić.

Novinarima su prezentovani zaključci današnje tematske sjednice na kojoj je predstavljen model po kojem će Vlada Tuzlanskog kantona ponuditi pomoć pri rješavanju tekućih problema unutar UKC Tuzla.

Prisutni novinari su upoznati da je Vlada TK danas dala saglasnost na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, ukupne vrijednosti 10 miliona KM, a kojeg će potpisati Vlada Tuzlanskog kantona i Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Od ovog iznosa Vlada TK će obezbijediti iznos od 7.750.000,00 KM, dok će UKC Tuzla iz vlastitih prihoda obezbjediti preostalih 2.250.000,00. Cilj je nabavka neophodne medicinske opreme, prije svega linearnog akceleratora, čime bi se dugoročno riješio problem pružanja usluge radioterapije onkološkim pacijentima.

Osim projekta nabavke linearnog akceleratora, a imajući u vidu da JZU UKC Tuzla radi i sa drugom dotrajalom medicinskom opremom, te da jedan dio opreme nije u funkciji za kvalitetno pružanje terapijskih i dijagnostičkih usluga, Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Ministarstvo finansija da u postupku izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, na potrošačkoj Ministarstvo zdravstva, planira 10 miliona KM za nabavku opreme. Dok je UKC Tuzla zadužen da pripremi i Ministarstvu zdravstva dostavi listu prioriteta potrebne medicinske opreme i izvrši neophodne pripreme za njenu nabavku.

Također, Vlada TK je danas analizirala i prihvatila Informaciju u vezi trenutnog stanja između suosnivača JZU UKC Tuzla i potrebe regulisanja međusobnih odnosa. Naime, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH još 2013. godine definisano je da osnivači univerzitetskih-kliničkih bolnica, a što je najviši oblik organizovanja zdravstvenih ustanova, mogu biti jedan ili više kantona i Federacija BiH zajedno. Svoju saglasnost na Statut JZU UKC Tuzla Skupština Tuzlanskog kantona dala je odmah 2013. godine, ali do danas nije okončana procedura potpisivanja ugovora kojim bi se regulisala pitanja vlasništva nad imovinom Ustanove, udjela osnivača u kapitalu Ustanove, načina pokrića viška rashoda nad prihodima Ustanove, kao i načina obezbjeđenja sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje Ustanove, te druga pitanja važna za njen rad. S tim u vezi, Vlada je danas utvrdila radnu verziju ugovora o regulisanju međusobnih odnosa osnivača, te ga uputila Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu zdravstva na razmatranje i dalje postupanje. Od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva zdravstva, kao drugog suosnivača, zatraženo je da što hitnije poduzmu potrebne radnje i aktivnosti kako bi se u konačnici zaključio Ugovor o međusobnim odnosima osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla radi nastavka aktivnosti na zaključenju i potpisivanju navedenog ugovora.

Osim svega navedenog, Vlada TK je danas, imajući u vidu brojne nedostatke, a koji utječu i na sigurnost samih korisnika, odnosno pacijenata, medicinskog i nemedicinskog osoblja, odobrila 150.000,00 KM za potrebe nabavke novih transportnih liftova u Klinici za interne bolesti. Radi se o velikom liftu nosivosti od 1.600 kg i malom liftu nosivosti od 1.000 kg.

Vlada TK je danas upoznata sa Informacijom o razgovoru između predstavnika Sindikata u zdravstvu i Radnog tima Vlade Tuzlanskog kantona, te zatražila od Radne grupe da preduzme potrebne radnje u cilju utvrđivanja okolnosti oko organiziranja najavljenog generalnog štrajka sindikata u zdravstvu na području TK, uzimajući u obzir sve informacije koje su predstavnici sindikata iznijeli na održanom sastanaku.

Vlada TK/UKC Tuzla