Specijalni bolnički kreveti donirani za potrebe UKC Tuzla

Specijalni bolnički kreveti donirani za potrebe UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio vrijednu donaciju u vidu 13 multifunkcionalnih bolničkih kreveta.
Riječ je o krevetima koji su dizajnirani u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima koje nalaže zdravstvena nega. Opremljeni su specijalnim medicinskim dušecima sa antidekubitalnim svojstvima i funkcionalno prilagodljivim sistemom.
Donacija je finansirana sredstvima Evropske banke, a implementacija je izvršena preko UNDP-a za BiH.
Multifunkcionalni bolnički kreveti će biti raspoređeni na odjeljenjima Klinike za interne bolesti.