3. mart – Međunarodni dan sluha

3. mart – Međunarodni dan sluha

posted in: Vijesti | 0

Međunarodni dan sluha je usmjeren na aktivnosti u pravcu podizanja svijesti i poticanju brige o uhu i sluhu. Cilj obilježavanja ovog dana je ukazivanje na važnost pravilnog i sigurnog slušanja, budući da na taj način možemo dugoročno zadržati dobar sluh. Naročito se želi pažnja usmjeriti na gubitke sluha koji su uzrokovani bukom, a najočitiji primjer je štetno korištenje slušalica i pametnih telefona, te izloženost glasnoj muzici.

Obilježavanjem ovog Dana pažnja se usmjerava i na promociji raznih aktivnosti koje doprinose prevenciji gubitka sluha te unaprjeđenju zdravlja uha, kao i na važnost rane detekcije oštećenja sluha.

Prema riječima načelnika Klinike za bolesti uha, grla i nosa, hirurgiju glave i vrata UKC Tuzla, prof. dr. Šekiba Umihanića, rana detekcija sluha na ovoj klinici radi se već 20 godina što omogućava da se na vrijeme detektuju oštećenja sluha i pravovremeno reaguje. U tom pravcu, prema riječima načelnika klinike, u ovoj ustanovi se uspješno obavljaju komplikovani operativni zahvati, odnosno ugradnja kohlearnih implantata i do sada je uspješno urađeno 60 operativnih zahvata kohlearne implantacije.

Prema dostupnim podacima procijenjeno je kako preko 5% svjetske populacije ima poteškoća sa sluhom. Prevalencija oštećenja sluha raste s godinama, čak 25% osoba starijih od 60 godina ima oštećenje sluha.

Prema podacima Svjetske federacije gluhih, u svijetu živi 72 milijuna gluhih osoba. Veliki dio oštećenja sluha mogao je biti spriječen kroz javnozdravstvene akcije i kliničke intervencije budući da je uočeno kako je 60% oštećenja sluha kod djece moglo biti spriječeno implementiranjem adekvatnih i pravovremenih mjera.

Aktivnosti na spriječavanju bi trebalo usmjeriti na:
– Edukacija majke, djece, adolescenata da izbjegavaju mjesta s bukom;
– Izbjegavanje to jest racionalna upotreba ototoksičnih lijekova
– Pravovremena/rana dijagnostika oštećenja sluha i liječenje bolesti uha;
– Vakcinacija protiv pnemokokne infakcije