Obilježena kampanja Euromelanoma 2023

Obilježena kampanja Euromelanoma 2023

posted in: Vijesti | 0

U organizaciji Klinike za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u okviru kampanje Euromelanoma, organizovani su besplatni dermatološki pregledi sumnjivih pigmentnih promjena na koži, te date preporuke za kontrolni pregled dermatologa, dermatoskopiju i hiruršku eksciziju sa patohistološkom analizom.

Tokom sprovođenja kampanje urađeno je više od 100 dermatoloških pregleda, prilikom kojih je dijagnostikovan i jedan bazocelularni karcinom kože lica, te je pacijentica upućena na hiruški tretman.

Prema riječima načelnice Klinike za kožne bolesti, dr. med. sc. Senade Resić Džananović, atipične promjene na koži zahtijevaju multidisciplinaran tretman, te se u onkološkom konziliju pored dermatologa nalaze i ljekari Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, kao i ljekari Klinike za onkologiju i radioterapiju.
“Euromelanoma je godišnja kampanja koja se organizira u cilju podizanja svijesti javnosti o melanomu i otkrivanju drugih sumnjivih lezija u najranijem stadiju. Sprovođenjem kampanje akcenat želimo staviti na prevenciju i rano otkrivanje melanoma, jer ranom dijagnostikom i blagovoremeno započetom terapijom možemo uticati na smanjen broj smrtnih slučajeva uzrokovanih melanomom, koji se smatra i najzloćudnijim tumorom uopšte u ljudskom organizmu”, istakla je dr. Resić.
Kako je istakla u svom obraćanju dr. Resić, Klinika za kožne bolesti UKC Tuzla, u cilju pružanja što bolje i kvalitetnije usluge, u narednom periodu će raditi na proširenju palete usluga i nabavci savremene medicinske opreme. “Zahvaljujući menadžmentu UKC Tuzla, koji je prepoznao potrebe naše klinike, iščekujemo nabavku novog dermatoskopa i CO2 lasera”, najavila je dr. Resić.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou, kod 3,5 miliona Evropljana bude dijagnostikovan rak kože, a više od 22.000 umre od melanoma.

Kampanja Euromelanoma je započeta u Belgiji još 1999. godine i proširila se na 33 zemlje.
Bosna i Hercegovina se kao aktivna članica Euromelanoma pridružila 2011. godine, ali još uvijek nema Registar oboljelih od melanoma.