Otvoren novi izolacioni blok na Odjeljenju za hematologiju

posted in: Sample Data-Articles | 0

U cilju  poboljšanja usluga za pacijente, na Odjeljenju hematologije Klinike za onkologiju, hematogiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla,  danas su otvorene dvije nove izolacione sobe. Otvaranjem novog izolacionog bloka, koji sadrži predsoblje sa radnim pultom i 2 sobe opremljene klima uređajem sa sterilizacijom zraka, pacijenti, čije liječenje zahtjeva specifičan pristup i duži vremenski period oporavka, od sada će se liječiti u modernim i prilagođenim prostorijama, što će svakako poboljšati nivo zdravstvene usluge koju UKC Tuzla pruža u ovoj oblasti. Prema riječima direktora UKC Tuzla, doc.dr. Nešada Hotića, Odjeljenje za hematologiju je do danas raspolagalo sa jednim izolacionim blokom, te je strateški cilj za 2014. godinu bio otvoriti još  dvije  izolacione sobe opremljene klima uređajem za sterilizaciju zraka. “UKC Tuzla je jedini  referentni centar u kojem se sprovode metode liječenja za hematološke i nehematološke pacijente, te postojići kapaciteti  nisu bili dovoljni za sve naše pacijente koji dolaze iz cijele Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Otvaranjem novog izolacionog bloka bit će omogućen i veći broj transplantacija matičnih ćelija”, rekao je doc. dr. Hotić.

U modernim hematološkim klinikama pacijenti  podvrgnuti transplantaciji koštane srži, podvrgavaju se specijalnim mjerama zaštite, te smještaju u izolacione sobe sa pozitivnim pritiskom i visoko efikasnom filtracijom čestica zraka, kako bi se smanjio rizik razvoja invazivne aspergiloze. U UKC Tuzla transplantacija koštane srži se provodi  od 2004. godine i do sada je urađeno 78 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze.
Kako je ovom prilikom istakla doc. dr. Aida Arnautović-Ćustović, šef tima za transplantaciju matičnih ćelija, tokom prošle godine urađeno je 15 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. U cilju proširenja kapaciteta Odjeljenja za hematologiju opremljene su dvije izolacione sobe sa   pozitivnim pritiskom i visoko efikasnom filtracijom čestica zraka (HEPA filteri). “Sobe posjeduju HEPA filtere i kvarcne lampe, što znači da u sobu ulazi sterilan zrak, a svi predmeti  u sobi, pa čak i lične stvari pacijenta, kao što su knjige, mobitel i slično podvrgava se zracima kvarcne lampe. U ovim sobama je zabranjeno otvaranje prozora ili izlaženje na balkon, a osoblje koje radi sa pacijentom mora biti obućeno u sterine mantile i kaljače”, pojašnjava doc. dr. Arnautović.   
O značaju izolacionih soba govorila je i prim. dr. Alma Halilbašić, šef Odjeljenja za hematologiju. Tokom svog izlaganja skrenula je pažnju na značaj osnivanja banke koštane srži i uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca koštane srži.