INDEX ZDRAVSTVENIH USLUGA 

 

KLINIKE

Klinika za interne bolesti

 

Klinika za urologiju
Klinika za urologiju   (Podaci ažurirani 23.8. 2018. god.) 

 

Klinika za hirurgiju

Odjeljenje za hirurgiju pluća;     Odjeljenje za hirurgiju jednjaka i sredogruđa;    Odjeljenje proktologije;    Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju; Odjeljenje kolorektalne hirurgije;   Odjeljenje opšte abdominalne hirurgije   Odjeljenje za dnevnu hirurgiju  (Podaci ažurirani 13.6. 2018. god.) 

 

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju   (Podaci ažurirani 3.11. 2017. god.) 

 

Klinika za invazivnu kardiologiju

Klinika za invazivnu kardiologiju     (Podaci ažurirani 3.11. 2017. god.) 

 

Klinika za ortopediju i traumatologiju 

Klinika za ortopediju i traumatologiju  (Podaci ažurirani 28.11. 2017. god.) 

 

Klinika za neurohirurgiju

Prijemna ambulanta Klinike za neurohirurgiju   Odjeljenje za kranialnu neurohirurgiju  Odjeljenje endovaskularne neurohirurgije   Odjeljenje dječije neurohirurgije Odjeljenje za spinalnu neurohirurgiju (Podaci ažurirani 19.3. 2018. god.) 

Klinika za bolesti uha, grla i nosa

Klinika za bolesti uha, grla i nosa  (Podaci ažurirani 2.11. 2017. god.)  

 

Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju

Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju   (Podaci ažurirani 23.2. 2018. god.)  

 

Klinika za očne bolesti

Klinika za očne bolesti  (Podaci ažurirani 16.2. 2018. god.) 

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Klinika za ginekologiju i akušerstvo  (Podaci ažurirani 2.11. 2017. god.) 

 

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju

ANESTEZIOLOSKA POLIKLINIKA; ODJELJENJE ZA ANESTEZIJU; ODJELJENJE ZA INTENZIVNU TERAPIJU – HIRURSKI BLOK ; ODJELJENJE ZA INTENZIVNU TERAPIJU-PLAVA ZGRADA (Podaci ažurirani 22.11. 2017. god.) 

 

Klinika za dječije bolesti

Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu; Odjeljenje za neonatologiju; Odjeljenje za neurologiju; Odjeljenje za gastroenterologiju;Odjeljenje za reumatologiju alergologiju i imunologiju;  Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju; Odjeljenje za nefrologiju;Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetikuOdjeljenje za djeciju hirurgiju;Odjeljenje za hematologiju i onkologiju; Pedijatrijska poliklinika  (Podaci ažurirani 30.11. 2017. god.) 

 

Klinika za zarazne bolesti

Klinika za zarazne bolesti (Podaci ažurirani 13.11. 2017. god.)  

 

Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju (Podaci ažurirani 23.06. 2022. god.)

 

Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju (Podaci ažurirani 12.3. 2018. god.)

 

Klinika za plućne bolesti

Klinika za plućne bolesti   (Podaci ažurirani 5.9. 2017. god.)

 

Klinika za kožne bolesti

Klinika za kožne bolesti  (Podaci ažurirani 19.2. 2018. god.) 

 

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  (Podaci ažurirani 21.2. 2018. god.) 

 

Klinika za onkologiju i radioterapiju

Odjeljenje za radioterapijuOdjeljenje za onkologiju  (Podaci ažurirani 9.7. 2018. god.) 

 

Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu

Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu (Podaci ažurirani 15.2.2018.god.)

 

Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze 

Odjeljenje za hematologiju 

 

POLIKLINIKE

Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku

 Zavod za patologiju    Zavod za mikrobiologiju; Zavod za biohemiju (Podaci ažurirani 6.11.2017.god.)

Poliklinika za transfuziologiju

Odjeljenje za kolekciju krvi i komponenata krvi; Odjeljenje za pretransfuziona ispitivanja, terapiju i distribuciju lijekova od krvi.;Odjeljenje za imunohematologiju, hemostazu i trombozu; Odjeljenje za detekciju zaraznih bolesti prenosivih krvlj1; Odjeljenje za proizvodnju komponenata krvi  (Podaci ažurirani 16.2.2018.god.)

Centar za palijativnu njegu

Centar za palijativnu njegu  (Podaci ažurirani 12.3.2018.god.)