12 maj – Međunarodni dan medicinskih sestara / tehničara

posted in: Sample Data-Articles | 0

U povodu Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se obilježava 12. maja u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla upriličen je stručni sastanak, na kojem su prezentovane tri aktuelne teme. Prije početka stručnog dijela sastanka prisutnima se obratio pomoćnik direktora za sestrinstvo UKC Tuzla, dipl.med. teh. Mirza Jahić koji je uz čestitke medicinskim sestrama – tehničarima, u povodu Dana sestrinstva, rekao da je sestrinstvo moralna, praktična, komunikativna i kreativna aktivnost, te da se to ime mora braniti kvalitetnim radom, kontinuiranim učenjem i ljubavlju prema čovjeku i profesiji. “Svakodnevnim zalaganjem trebamo nastojati pridonijeti kontinuranom razvoju sestrinske profesije, na dobrobit korisnika zdravstvene zaštite”, rekao je Jahić.

Prvi stručni rad na temu Sestrinstva kao profesije izlagala je medicinska sestra Naza Mujkić, glavna sestra Klinike za očne bolesti. Drugi rad, na temu Komunikacija sa slijepim osobama, izlagala je Dženana Tokić, medicinska sestra Klinike za očne bolesti, dok je temu Predtransfuzijska ispitivanja krvi izlagao Edis Zukić, medicinski tehničar Poliklinike za transfuziologiju. Veliko interesovanje slušalaca za  izabrane teme potvrdila je kvalitetna diskusija.
Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12. maj, u spomen na Florence Nightingale, začetnicu modernog sestrinstva, koja je u 19. stoljeću inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre. Od tada njega bolesnika postaje nauka, a sestrinstvo profesija.
Danas, medicinska sestra – tehničar predstavlja profesiju sa ključnim kompetencijama i jasnim mjestom u timu zdravstvenih profesionalaca. Savremeno sestrinstvo predstavlja važan segment u razvoju zdravstva i uvođenju zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovne u evropske i svjetske standarde.