Prevencija i tretman komplikacija u abdominalnoj hirurgiji

posted in: Sample Data-Articles | 0

U organizaciji Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, 18 i 19 maja 2015. godine održava se II međunarodni simpozij „Prevencija i tretman komplikacija u abdominalnoj hirurgiji“.
Prvog dana Simpozija planirano je obaviti 5 operacija iz pankreatične hirurgije i hirurgije želuca. Hirurgija želuca je startala laparoskopskim procedurama koje se inače rade uvijek kada je to moguće, posebno kada se radi o malim tumorima. “Minimalno invazivna hirurgija u želučanoj hirurgiji je u svijetu standard unazad 5 do 7 godina i mi pokušavamo da uhvatimo korak sa savremenom hirurgijom karcinoma želuca. Danas će biti urađene dvije operacije karcinoma želuca”, rekao je prof. Zijah Rifatbegović

Ovaj međunarodni simpozijum ima namjeru osvijetliti pitanja komplikacija u hirurgiji, koje predstavljaju stalni i kompleksni klinički entitet i mogu biti uzrok značajnog mortaliteta i povećanih troškova liječenja.

“Sutra je planirana konferencija koja će govoriti o komplikacijama u digestivnoj hirurgiji. Predavači će biti eminentni stručnjaci iz Slovenije, Srbije, Italije i BiH. To će biti prilika da se razmijene iskustva, na koji način da se tretiraju nastale komplikacije, koje su sastavni dio hirurgije”, istakao je prof. Zijah Rifatbegović, načelnik Klinike za hirurgiju.

Simpozij se organizuje s ciljem razmjene iskustava u ovoj oblasti i s namjerom da se kroz ovaj vid prezentacije stručnih znanja vrši kontinuirana edukacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program