Završen Drugi međunarodni simpozij „Prevencija i tretman komplikacija u abdominalnoj hirurgiji“

posted in: Sample Data-Articles | 0

Juče je u organizaciji Klinike za hirurgiju JZU UKC Tuzla održan Drugi međunarodni simpozij „Prevencija i tretman komplikacija u abdominalnoj hirurgiji“, koji se svake dvije godine održava u Tuzli i ima za cilj da hirurgiju u praksi podigne na viši nivo, nivo jednak ostalim državama u Europi.
Laparoskopska hirurgija ima sve veći značaj, uz klasične napredne hirurške tehnike u liječenju abdominalne patologije, uključujući i bolesti želuca, istaknuto je u riječima predsjednika Organizacionog odbora prof. dr. Samira Delibegovića.

Drugi međunarodni simpozij je posvećen najnaprednijim tehnikama liječenja tumora želuca i operativnih komplikacija, sa prikazivanjem znanja i vještina pozvanih eminentnih stručnjaka iz oblasti hirurgije Prof. dr. Cristiana Huschera iz Italije, Prof. dr. Stojana Potrča, Prim.dr. Valentina Sojara i dr. Arpada Ivanecza iz Slovenije i Prof. Radovana Cvijanovića iz Srbije.

Simpozij je imao za cilj osvijetliti pitanja komplikacija u hirurgiji, koje predstavljaju stalni i kompleksni klinički entitet i mogu biti uzrok značajnog mortaliteta i morbiditeta.

Na vrijeme prepoznate hirurške komplikacije, blagovremeno tretirane od strane educiranog tima u velikom broju slučajeva spašavaju ljudske živote. Naš je cilj da uvođenjem novih procedura u Klinici za hirurgiju, koristimo iskustva visoko volumnih ustanova , kako bi postotak tih komplikacija bio na onoj razini koja nam dozvoljava da sa novom procedurom nastavimo dalji napredak, rekao je prof.dr. Zijah Rifatbegović, načelnik Klinike za hirurgiju JZU UKC Tuzla.

“UKC Tuzla ima jasnu viziju svoga razvoja, a to je da postane jedan od regionalnih lidera u brizi o zdravlju građana koje će biti zasnovano kako na liječenju pacijenata, tako i na inovacijama koje ćemo svakako uvoditi kroz razne vidove edukacije.  Kombinacija naučno-istraživačkog i praktičnog rada je jedan od naših strateških ciljeva. Simpozij o prevenciji i tretmanu hirurških komplikacija u abdominalnoj hirurgiji predstavlja skup koji će doprinijeti i biti još jedan korak do ostvarenja onoga što mi želimo. Teme o kojima ćemo danas govoriti i imena predavača svakako garantuju uspjeh ovoga skupa. Na kraju, želim vam uspješan rad, želio bih da vaše diskusije budu konstruktivne i zanimljive, a da zaključci koje ćemo svi zajedno donijeti doprinesu svima kako pacijentima, tako i zdravstvenim profesionalcima”,  rekao je doc.dr. Nešad Hotić, direktor JZU UKC Tuzla.

Predavanja su po svom sadržaju bila jako interesantna i zanimljiva što je najbolje pokazala diskusija sa mnogobrojnim pitanjima koja je uslijedila nakon izlaganja. Predavanjima su prisustvovali ljekari iz svih oblasti hirurgije i anesteziologije.