Nastavak modernizacije Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla

Nastavak modernizacije Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla

posted in: Vijesti | 0

Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla juče su završeni radovi na instalaciji novog 128-slojnog MS CT uređaja čija je vrijednost oko 1,5 miliona KM.

Riječ je o aparatu koji ima mogućnost da sve artefakte svede na minimum, odnosno da se kod npr. najmlađih pacijenata i pacijenata u traumatiziranom stanju izbjegnu artefakti koji nastaju zbog njihovog pomjeranja prilikom CT snimanja.

Pored CT aparata instaliran je i novi digitalni RTG aparat koji ima mogućnost grafoskopije, te prema riječima načelnika Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, dr. Samira Cipurkovića, ovaj aparat pruža mogućnosti da se prate i funkcionalni pokreti pojedinih organa u tijelu. “Nabavka ovog RTG aparata za nas je značajna jer zahvaljujući karakteristikama koje nam pruža moći ćemo raditi procedure koje su značajne za dijagnostiku u oblasti pedijatrije, a koje ranije nismo mogli izvoditi. Također, nabavka ovog aparata olakšat će rad i kolegama sa Klinike za urologiju”, rekao je dr. Cipurković.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prim. doc. dr. med. sc. Alen Kamerić je istakao da je Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu u posljednja tri mjeseca dobila sedam novih najsavremenijih aparata iz oblasti radiologije čime je ova klinika postala jedna od najsavremenijih i i najmodernije opremljenih na prostoru Bosne i Hercegovine.

Obnova dotrajale opreme i nabavka nove omogućit će smanjene liste čekanja za pacijente što predstavlja najvažniji benefit.