KURS IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE

KURS IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE

posted in: Vijesti | 0

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji JZU UKC Tuzla – Poliklinika za transfuziologiju, u narednom periodu održati kurs iz transfuzijske medicine, koji je po Zakonu obavezan za sve uposlenike koji rade u transfuzijskim centrima na području FBiH.

O tačanom datumu početka edukativnog kursa polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.

Kurs će trajati 20 radnih dana, sa obradom svih tematskih jedinica iz bazične i kliničke transfuziologije, kroz 40 sati teorijske i 60 sati praktične nastave.

Cijena kursa iznosi 800,00 KM.

Molimo Vas da prijave na edukaciju sa urednom dokumentacijom dostavite u roku od 7 dana od datuma objave obavještenja na web portalu: www.ukctuzla.ba

Prijave slati na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla
Poliklinika za transfuziologiju
Trnovac bb , 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Dokumentacija potrebna za prijavu:
1. zahtjev
2. potvrda o završenom fakultetu, odnosno medicinskoj školi
3. potvrda o položenom stručnom ispitu
4. potvrda o posjedovanju licence za rad izdata od nadležne komore

Nakon završenog kursa i praktične i teoretske provjere znanja, polaznicima će biti uručena diploma o završenoj edukaciji iz oblasti transfuzijske medicine ovjerena od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Koordinator edukativnog kursa
Prim. doc. dr. sci. Sunita Delić-Ćustendil