U UKC Tuzla održana edukacija bolničkih transplant koordinatora

posted in: Sample Data-Articles | 0

U stručnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravi dr. Zvjezdana Kotorac Kreček,  koordinator za eksplantacije u bolnici Varaždin. Tokom svog boravka dr. Kreček je održala predavanja za ljekare koji u jedinicama intenzivnog liječenja  rade sa pacijentima na mehaničkoj ventilaciji, pacijentima sa teškim ozljedama mozga i neurološkim ozljedama. Osim održanih predavanja dr. Kreček je pokušala ukazati i na probleme koje je uočila tokom posjete, a koji utiču na broj urađenih transplantacija.

Prema njenim riječima Univerzitetski klinički centar Tuzla je ustanova koja raspolaže sa visoko kvalitetnim kadrom i opremom i ima sve uvjete da napravi veliki iskorak u kadeveričnoj transplantaciji.

“U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bi se na godišnjem nivou moglo uraditi i do 30-tak transplantacija. Ova ustanova je vodeća u Federaciji BiH po broju urađenih transplantacija sa živog donora. Vrijeme je da se počne raditi na većem broju kadeveričnih transplantacija, jer zbog čega da ozljeđujemo žive srodnike pored tolikog broja zdravih organa koji idu u zemlju i kopaju se”, kaže dr. Kreček i ističe da sve vjerske konfesije podržavaju doniranje organa i označavaju ga kao plemeniti čin.
Tokom posjete dr. Kreček je sa ljekarima UKC Tuzla obavila i vježbe razgovora koje treba voditi sa porodicama moždano umrlih.
Prema zakonu Republike Hrvatske svi građani su dobrovoljni darivatelji organa, ukoliko preminu moždanom smrću, a  tome se nisu za života protivili. Svoje neslaganje sa darivanjem svojih organa mogu izraziti  kod svog liječnika obiteljske medicine i ispuniti određeni formular. Jedan primjerak tog formulara liječnik šalje u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, drugi ostaje kod liječnika, a treći primjerak dobiva osiguranik. Ukoliko preminuli umro moždanom smrću nije u tom Registru nedarivatelja organa, obavještava se njegova porodica i ako se oni tome izričito ne protive, pristupa se pripremama za eksplantaciju organa. Na žalost Bosna i Hercegovina nema uspostavljen takav registar. To u mnogome otežava situaciju u kojoj je na porodici moždano umrlog pacijenta velika odluka da li dozvoliti eksplantaciju organa. Prema riječima dr. Kreček takve odluke ne bi trebale biti na leđima porodice koja se u tom trenutku nalazi u teškoj emocionalnoj krizi. “Odluke o darivanju organa ne treba da donosi porodica, nego da se kroz razgovor utvrdi šta je preminuli želio i da se njegova odluka ispoštuje. U tome je od značaja Registar nedarivatelja organa, jer ako umrli nije registrovan u njemu znači da nema razloga da se ne izvrši eksplantacija organa”, kaže dr. Kreček.
Nakon posjete Tuzli, dr. Zvjezdana Kotorac Kreček planira posjetiti i kliničke centre u Sarajevu i Mostaru sa ciljem da se napravi uvid u organizacijske i kadrovske uvjete za provedbu programa kadeverične transplantacije organa.