2019/09/17.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga održavanja i servisiranja BIS-a
Klikni na link za pregled

2019/09/13.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđenih ponuda
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na vezu za pregled

2019/9/9.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1, tačka a) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) o nabavci usluge servisiranja liftova proizvoda „Certus “ , tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresirane kandidate / ponuđena i nalazi se na ekspediciji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-114-4-135 / 19
Nabavka usluge servisiranja Transformatora
Obavještenje objavljeno je u Službenom glasniku broj 60 od 06.09.2019. godine (S1-16704-19)
Klikni na poveznicu za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-82-8-136 / 19
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 60 od 06.09.2019. godine (S2-16895-19)
Klikni na poveznicu za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-128-5-134 / 19
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 60 od 06.09.2019. godine (S1-16470-19)
Klikni na poveznicu za pregled

2019/9/3.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka nabavke
Klikni na vezu za pregled

2019/9/3.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka nabavke
Klikni na vezu za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-89-4-133/19
Nabavka usluga servisiranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 30.08.2019. godine (S1-16247-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-89-5-132/19
Nabavka usluga servisiranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 30.08.2019. godine (S1-16246-19)
Klikni na link za pregled

02.09.2019.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (higijena veša) , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-88-5-131/19
Nabavka radioloških radnih stanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 30.08.2019. godine (S1-16184-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-77-5-130/19
Nabavka papira
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 30.08.2019. godine (S1-16183-19)
Klikni na link za pregled

29.8.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 22.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci operacionih konaca za kardiovaskularne operacije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

29.8.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 22.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci operacionih konaca za plastične i maksilofacijalne operacije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-127-3-126/19
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 16.08.2019. godine (S1-15168-19)
Klikni na link za pregled

23.08.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

19.8.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinske opreme-“oscilatorna pila”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-99-4-128/19
Nabavka aparata za hemodijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 16.08.2019. godine (S1-15225-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-98-4-129/19
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 16.08.2019. godine (S1-15226-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-126-3-127/19
Nabavka usluge održavanje i servisiranje BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 16.08.2019. godine (S1-15169-19)
Klikni na link za pregled

14.08.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja transformatora 10/04kW
Klikni na link za pregled

09.08.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka vacum kliničkih aspiratora
Klikni na link za pregled

08.08.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja farmaceutskog otpada
Klikni na link za pregled

07.08.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka kompatibilnih tonera
Klikni na link za pregled

6.8.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-177-5-106/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12153-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-177-4-107/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12155-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-48-5-101/19
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku – Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12150-19)
Klikni na link za pregled

31.7.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Klikni na link za pregled

31.7.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

31.7.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

29.07.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

23.7.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba-“filteri za klima sisteme”
Klikni na link za pregled

22.7.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

22.7.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

09.07.2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

867-1-1-52-5-111/19

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12286-19)

Klikni na link za pregled

 

09.07.2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

867-4-2-100-5-110/19

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12285-19)

Klikni na link za pregled

09.07.2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

867-1-1-36-5-105/19

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019. godine (S1-12152-19)

Klikni na link za pregled

09.07.2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-64-5-108/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za protočni citometar primjenjivi za BD FACS CANTO II (Becton Dickinson).

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019.godine (S1-12156-19) .

Klikni na link za pregled

09.07.2019
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

867-1-1-107-3-115 / 19
Nabavka materijala za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 05.07.2019.godine (S1-12565-19)

Klikni na link za pregled

05.07.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Klikni na link za pregled

03.07.2019
INFORMACIJA
o provođenju pregovaraćkog postupka bez objave obavještenja
nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-102-3-99 / 19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku number 44 OD 28.06.2019.godine (S1-11726-19)
Klikni na vezu ZA Pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-177-5-97 / 19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala ZA molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku number 42 OD 21.06.2019.godine (S1-11412-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-49-4-90 / 19
Nabavka USLUGA servisiranja medicinske opreme
Obavještenje Je bjavljeno u Službenom glasniku number 41 OD 14.06.2019.godine (S1-10840-19)
Klikni na vezu ZA Pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-49-5-89 / 19
Nabavka USLUGA servisiranja medicinske opreme
Obavještenje Je objavljeno u Službenom glasniku number 41 OD 14.06.2019.godine (S1-10839-19)
Klikni na vezu ZA Pregled

2019/06/27.
ODLUKA
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku usluga servisiranja Transformatora 10/04 KW
Klikni na link za pregled

2019/06/27.
ODLUKA
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: Oscilatorna pila.
Za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.
Kliknite na link za pregled

2019/06/27.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2019.godinu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-3-101-3-98 / 19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječje bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 21.06.2019.godine (S1-11600-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-99-3-96 / 19
Nabavka aparata za hemodijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 42 od 21.06.2019.godine (S1-11315-19)
Klikni na link za pregled

2019/06/20.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabave Nabavka
sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala- “kardiovaskularni materijal”, za lot 1
Klikni na link za pregled

2019/06/20.
ODLUKA
o izboru ponuđača Nabavka
sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala- “kardiovaskularni materijal”
Klikni na link za pregled

2019/06/19.
KONKURS
za izbor kandidata za specijalizaciju
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje od 19.06.2019.godine.
Kliknite na link za pregled

2019/06/19.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti u skladu s članom 21.stav 1, tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) DRÄGER a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresirane kandidate / ponuđače i nalaze se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

2019/06/17.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavku usluga servisiranja rashladnih uređaja, u skladu sa članom 21., stav 1., tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) ). Tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresirane kandidate / ponuđače i nalaze se na ekspediciji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-97-3-91 / 19
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-10959-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-82-3-95/19
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (Oftamološki)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-1111-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-92/19
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-10960-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-3-29-5-94/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-11034-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-3-29-4-93/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-11033-19)
Klikni na link za pregled

14.06.2019.
INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-87-5-87/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme – plazma sterilizatori Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10684-19)
Klikni na link za pregled

2019/12/06.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka papira
Klikni na vezu za pregled

2019/11/06.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora za lijekove u radni odnos na određeno vrijeme

Prijavni obrazac

Klikni na link za pregled

2019/11/06.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-89-3-85 / 19
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10353-19)
Klikni na link za pregled

Mengele