19.6.2019.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje od 19.06.2019.godine.
Klikni na link za pregled

19.6.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača DRÄGER a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

17.6.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga servisiranja rashladnih uređaja, u skladu sa članom 21., stav 1., tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14). Tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-97-3-91/19
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-10959-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-82-3-95/19
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (Oftamološki)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-1111-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-92/19
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-10960-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-3-29-5-94/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-11034-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-3-29-4-93/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41 od 14.06.2019.godine (S1-11033-19)
Klikni na link za pregled

14.06.2019.
INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-87-5-87/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme – plazma sterilizatori Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10684-19)
Klikni na link za pregled

12.6.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka papira
Klikni na link za pregled

2019/11/06.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme

Prijavni obrazac

Klikni na link za pregled

11.6.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-89-3-85/19
Nabavka usluga servisiranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10353-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-51-84 / 19
Nabavka USLUGA javnog prijevoza ugljena i šljake
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku number 40 OD 07.06.2019.godine (S1-10271-19)
Klikni na vezu ZA space povijseni

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-86 / 19
Nabavka filtera za klima uređaj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10515-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-88-3-83 / 19
Nabavka radioloških radnih stanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10270-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-65-4-88 / 19
Nabavka i servisiranje rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

10.06.2019.
INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka
Klikni na link za pregled

07.06.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka robe – Digitalni injektor za potrebe JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

06.06.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za limfnu drenažu
Klikni na link za pregled

2019/05/28.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

2019/05/28.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

24.05.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabave
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

23.05.2019.
ODLUKA
o poništenju javne nabave Nabavka
potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekcije
Klikni na link za pregled

23.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka
potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekcije
Klikni na link za pregled

21.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka reagensa i
potrošnog materijala za protočne citometarske primjere za BD FACS CANTO II (Becton Dicinson)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-87-5-79 / 19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34 od 17.05.2019.godine (S1-8950-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-80-5-80 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača SIEMENS
Obavještenje objavljeno u Službenom glasniku broj 34 od 17.05.2019.godine (S1-8951-19)
Klikni na link za pregled

16.05.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-176-4-76/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8628-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-176-5-75/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8627-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-77-3-74/19
Nabavka papira
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8323-19)
Klikni na link za pregled

13.5.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

13.5.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

13.05.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

10.05.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka servisiranja plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-73/19
Nabavka digitalnog injektora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32 od 07.05.2019.godine (S1-8188-19)
Klikni na link za pregled

8.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

8.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

7.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

29.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Klikni na link za pregled

29.04.2019
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti za LOT2-Izrada fasade
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-64-3-70/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar primjenjivi za BD FACS CANTO II (Becton Dickinson)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7685-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-4-5-69/19
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7490-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-65-3-71/19
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7778-19)
Klikni na link za pregled

26.04.2019

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-52-3-62/19
Nabavka medicinske opreme-urološki stub za laparoskopiju i TUER
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine (S1-6546-19)
Klikni na link za pregled

26.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka goriva i maziva
Klikni na link za pregled

OBJAVA ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA
02-173-9/19
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka
“Biosistemi” doo Sarajevo
Klikni na link za pregled

25.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

25.04.2019
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga servisiranja liftova za LOT-1-Servisiranje i remont liftovskih postrojenje CERTUS
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-179-5-66/19
Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 29 od 19.04.2019.godine (S1-7259-19)
Klikni na link za pregled

22.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o dopunama Plana javnih nabavki za 2019.
Klikni na link za pregled

22.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: aparata za limfnu drenažu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-178-5-64/19
Nabavka reagensa, solucija i potrošnog materijala za hematološki labaratorij primjenjiv za Sysmex XN-1000, Sysmex XP300,PalStainer i analizator Alegira, Organtec
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine ( S1-6762-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-12-5-63/19
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine (S1-6738-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-61-4-65/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača DREGER
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 29 od 19.04.2019.godine (S1-7258-19)
Klikni na link za pregled

16.4.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

16.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala -reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

15.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 8-povrće “C”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-51-3-61/19
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6358-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-48-3-58/19
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku – Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6300-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-49-3-59/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6262-19)
Klikni na link za pregled

9.4.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ” SIEMENS”
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda(za lotove 4 i 11)
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda(za lotove 2,3,5,7,8,15 i 17)
Klikni na link za pregled

5.4.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

5.4.2019
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju za LOT 5
Klikni na link za pregled

2.4.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000 a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

2.4.2019
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Dräger”
Klikni na link za pregled

1.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019.
Klikni na link za pregled

1.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: centrifuga zalaboratorij. 
Klikni na link za pregled

1.04.2019 
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: laser i oftalmološki UZ.
Klikni za link na pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-28-3-57 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24 od 29.03.2019.godine (S1-5607-19)
Klikni na link za pregled

2019/03/29.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka vacum kliničkih aspiratora
Klikni na link za pregled

2019/03/25.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

2019/03/25.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ELEKTA a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-6-4-56 / 19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna endoproteza ramena
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5560-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-36-3-50/19
Nabavka roba – kitovi, pribor i potrošni materijal za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka (in vitro dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5078-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-10-4-55/19
Nabavka usluga serviviranja medicinske opreme- Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5413-19)
Klikni na link za pregled

22.3.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

22.3.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.3.2019.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radno mjesto Načelnika
Klinike za invazivnu kardiologiju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

19.3.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Klikni na link za pregled

19.3.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa, solucija i potrošnog materijala za hematološki laboratorij, primjenjivi za Sysmex XN-1000, Sysmex XP300, RalStainer i analizator Alegria, Orgentec
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-45/19
Nabavka opreme za kuhinju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4843-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-46/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača GETINGE (parni autoklav i perilice)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4844-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-157-5-48/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za analizatore proizvođača ROCHE
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4846-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-157-4-49/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za analizatore proizvođača ROCHE
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4847-19)
Klikni na link za pregled

15.3.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača SIEMENS a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

14.3.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Klikni na link za pregled

14.3.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača po LOT-ovima
Klikni na link za pregled

11.3.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-3-29-3-44/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18 od 08.03.2019.godine (S1-4497-19)
Klikni na link za pregled

6.03.2019
ODLUKA
o poništenju postupka nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme plazma sterilizatora Sterrad NX, varalica za plazma sterilizator HS – 1000
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-166-5-42 / 19
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate proizvođače “Fresenius”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16 od 4.03.2019.godine (S1-3639 -19)
Klikni na vezu za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-39 / 19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 od 22.02.2019.godine (S1-3315 -19)
Klikni na link za pregled

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA UKC Tuzla
26.02.2019.
Odluka o odobrenju financijskih sredstava za nabavku radova na objektu Klinike za dječje bolesti
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-40 / 19
Nabavka usluga servisiranje dijaliznih aparata proizvođača “Fresenius”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 OD 22.02.2019.godine (S1-3614 -19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-87-5-41 / 19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 od 22.02.2019.godine (S1-3615 -19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-3-5-10 / 19
Nabavka usluga servisiranja LIS -sistema
Obavještenja je objavljen u Službenom glasniku broj 3 od 18.01.2019.godine (S1-1164 -19)
Klikni na link za pregled

OBEVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-10-3-31 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – Sterrad NX, varilice za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2781-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-129-5-131 / 18
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz područja jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 91 od 21.12.2018.godine (S1-23456-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-129-4-132 / 18
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz područja jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 91 od 21.12.2018.godine (S1-23545-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-120-4-113 / 18
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 79 od 9.11.2018.godine (S1-20742-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-13-3-37 / 19
Nabavka aparata za hemodijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2958-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-61-4-33 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2859-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-30 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2780-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-29 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2740-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-32 / 19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2858-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-12-3-36 / 19
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2916-19)
Klikni na link za pregled

2019/02/15.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala-parcijalne endoproteze ramena
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-148-4-27 / 19
NABAVKA usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2220-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-148-5-26 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2219-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-28 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2662-19)
Klikni na link za pregled

2019/6/2.
ODLUKA
o poništenju postupka
Poništava se  postupak  za LOT 6 – Klipovi za aneurizmu, YASARGIL klip, Aplikatori na osnovu
člana 69. stav 2. točka e) Zakon o javnim nabavkama BiH.
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-155-5-22 / 19
Nabavka usluga zbrinjavanja  patološkog i hemijskog otpada
Obavještenja je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1951-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-164-4-19/19
Nabavka usluga servisiranje medicinjske opreme Plazma sterilizatora “Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS -1000”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1752-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-159-4-25/19
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku- Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2166-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-24/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2059-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-23/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2058-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-76-4-20/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1739-19)
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci aparata za hemodijalizu
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci usluga laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme-Flow citometar
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci radioloških radnih stanica
Klikni na link za pregled

29.1.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

29.1.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-75-4-15/19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -endoproteza kuka totalna -bescementna i reviziona , i endoproteza koljena totalna i reviziona
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1336-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-13/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1246-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-6-3-14/19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna endoproteza ramena
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1279-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-16/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1337-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-17/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1338-19)
Klikni na link za pregled

25.1.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-8-8/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 18.1.2019.godine (S1-941-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-2-3-9/19
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 18.1.2019.godine (S1-1048-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-137-5-3/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na biohemijskom analizatoru BC AU 480
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1.2019.godine (S1-745-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-130-5-4 / 19
Uređaj za izolaciju i pročišćavanje nekleinskih kiselina i pribor, pribor i potrošni materijal za testiranje visokih HPV-a iz direktnih uzoraka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1.2019. .godine (S1-746-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-130-4-5 / 19
Kitovi za izolaciju i pročišćavanje nekleinskih kiselina i pribora, pribor i potrošni materijal za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1. 2019.godine (S1-747-19)
Klikni na link za pregled

2019/01/11.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-3-137 / 18
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku broj 93 OD 27.12.2018.godine (S1-24101-18)
Klikni na vezu za pregled

2019/9/1.
ODLUKA
o poništenju postupka nabave
Klikni na link za pregled

2019/8/1.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU JZU UKC TUZLA
Klikni na link za pregled

2019/4/1.
ODLUKA
o poništenju postupka nabave
Klikni na link za pregled

2019/3/1.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

 

Više