20.01.2021.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

4.01.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Klinički psiholog na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.12.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj: 02-1171/20 od 20.10.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 22.09.2020. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Magistar farmacije – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

16.12.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj: 02-975/20 od 28.08.2020. godine i 02-975-1/20 od 03.09.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 05.08.2020. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) kako slijedi:
Klikni na link za pregled

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 01-14-6/20 od 30.10.2020. godine, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, objavljuje
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad
Javni oglas je objavljen dana 27.11.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta šefova
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 04.11.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.10.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

22.9.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 22.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

15.09.2020.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen dana 15.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

02.09.2020.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za sestrinstvo
Oglas je objavljen dana 02.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

14.8.2020.

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Oglas je objavljen dana 14.08.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

 

05.08.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem medicinskih sestara-tehničara u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 05.08.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.7.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 29.7.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.7.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 29.7.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

11.6.2020.
Na osnovu Odluke V.D. Direktora broj: 02-690/20 od 11.06.2020. godine,Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla
PONIŠTAVA
dio Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Klikni na link za pregled

10.6.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-79/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra – tehničar – opći smjer, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020.godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ”Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Perač veša u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Pomoćni radnik u Sektoru za tehničke poslove, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Spremačica u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za interne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za onkologiju kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Poliklinici za labaratorijsku dijagnostiku kako slijedi:
Klikni na link za pregled

07.05.2020.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za medicinske poslove
Javni oglas je objavljen dana 07.05.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

 

18.3.2020.
OBAVIJEST
o otkazivanju pismenih i usmenih ispita
Klikni na link za pregled

 

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa 555 u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra tehničar (pedijatrijski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSSu radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra akušerka (akušerski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Inžinjer medicinske radiologije na Odjeljenju za radioterapiju – Odsjek za teleterapiju Klinike za onkologiju i radioterapiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2D20. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Radiološki tehničar na Odjeljenju za dijagnostičku radiologiju Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

13.2.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-80/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Laboratorijski tehničar na Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-75/20 od 16.01.2020. godine, izmjenjena Odlukom broj: 02/75-1/20 od 20.01.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine -specijalisti u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje “i na web stranici Ustanove utvrdila je Listu upješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista na Odjeljenju za dječiju oftalmologiju Klinike za očne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem Doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za interventnu kardiologiju na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za intezivnu terapiju i kardioanesteziju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

6.1.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

26.12.2019.
O B A V I J E S T
o produženju roka za prijavu kandidata na javne oglase za prijem u radni odnos
Obavijest je objavljena dana 26.12.2019.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine-specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

 

Više